vải thêu

440,000 
440,000 
440,000 
440,000 
440,000 
440,000 
440,000 
440,000 
440,000 
440,000 

vải in kts

175,000 
175,000 
175,000 
175,000 
175,000 
175,000 
175,000 
175,000 
175,000 
175,000 

vải trơn

175,000 
175,000 
175,000 
175,000 

Vải lụa cây

Lụa Silk Mượt

175,000 
440,000 
440,000 

Vải In KTS

Lụa Như Ý

225,000 

Vải áo dài Nhung

Lụa cúc cát tường

180,000 

Vải áo dài Nhung

Lụa Tuyết in KTS mẫu 12

175,000 

vải nhung

Vải áo dài Nhung

Nhung Thêu Thiết Kế mẫu 02

920,000 
570,000 

Vải áo dài Nhung

Lụa cúc cát tường

180,000 

Vải áo dài Nhung

Thêu lụa vân mã 14

440,000 

Vải áo dài Nhung

Thêu lụa vân mã 10

440,000 

Vải áo dài Nhung

Lụa Tuyết in KTS mẫu 12

175,000 
570,000 

Vải áo dài Nhung

Nhung Thêu Thiết Kế mẫu 03

920,000 
570,000 
570,000